Radio

 [Programoversigt]  [Nyheder]  [Udsendelse]  [Kort]  [Kontakt]  [Frekvenser]  [Profil]

Radio Live

ON AIR

Hver weekend

                             

 

Indvandrerradio Danmark

Indvandrerradioen i Århus

Indvandrerradioen i Århus blev etableret i 1989 som en selvstændig, demokratisk opbygget paraplyorganisation, der har 13 medlemsforeninger. Indvandrerradioens bestyrelse bliver valgt på generalforsamlingen og består af: 2 fra hver af radiomedlemsforeningerne, 1 fra Indvandrernes Oplysnings Forbund (IOF), samt 2 fra Antidiskriminationsforbundet i Danmark, IDFAD.

 

Indvandrerradio Danmark

Indvandrerradioen har 1 fastansat daglig leder, 3 i aktivering samt ca. 50 personer,

som arbejder frivilligt og ulønnet med at producere og udsende de 30 sendetimer, som radioen producerer hver uge.

 

De 30 timers ugentlig sendetid i Indvandrerradioen i Århus fordeler sig på 7 forskellige sprog og er dermed i stand til at varetage mange informationsopgaver for de kommunale myndigheder, når det drejer sig om at nå ud til en bred vifte af fremmedsprogede befolkningsgrupper. Mange indvandrere er stadig væk i gang med den proces, det er at tilegne sig det danske sprog, og har derfr fortsat behov for, at offentlig information også foregår på deres eget modersmål.

 

  For mange flygtninge og indvandrere er radioen den eneste forbindelse til det danske samfund, især for de analfabetiske grupper, som hverken kan læse eller skrive og derfor i særlig grad er afhængige af radioen.

Indvandrerradioen er i det hele taget en vigtig hovedvej for mange fremmedsprogede, når det drejer sig om at blive bekendt med information om og fra de kommunale myndigheder.


Al integration er afhængig af saglig oplysning, og Indvandrerradioen er pga. mediets udbredelse ideel til at styrke forbindelsen mellem kommune, amt og stat på den ene side og de mange fremmedsprogede i Århus og omegn på den anden.

Informationens målrettethed og omfanget af kontakten mellem myndighederne og befolkningen afgør i ethvert samfund en væsentlig del af kvaliteten af den nødvendige kommunikation, og de nytilkomne befolkningsgrupper behøver i det mindste den samme information og kontakt som den øvrige del af befolkningen, for at de skal kunne fungere på lige fod i det danske samfund.Billeder fra udsendelse

Indvandrerradioen i Århus er siden de faste udsendelsers begyndelse i 1989 blevet stadig mere kendt blandt de fremmedsprogede befolkningsgrupper, hvorfor kendskabet til sendetidspunkter og programmer på de respektive sprog i dag er almen viden.